Konsulent-tjenester

Nixus har konsulenter med lang erfaring i programvare-utvikling og nett-tjenester, og har blant annet løst oppdrag for Inovyn , Princess-kjeden og Lillesand kommune.

Våre ansatte har en stor "verktøykasse" og behersker C#, C++, PHP og javascript-rammeverk som Svelte, React samt app-utvikling med NativeScript og React Native.

Konsulenter
Illustrasjon av kode

Kontakt vår utviklingssjef Jan Ivar Sæthre Gundersen på e-post: jig@nixus.no dersom du har et oppdrag vi kan bistå med.